Kā piepildīt Lielo uzdevumu digitālajā laikmetā?

Ceļojam kopā, līdzgaitniek!

Sveiki!
Priecājamies, ka esi Jēzus sekotājs, ka Tevī mājo Svētais Gars, piepildot ar degsmi palīdzēt citiem saprast Dieva atklātās patiesības par attiecībām ar Viņu. Vai nav lieliski, ka Svētā Gara vadībā Tev būs iespēja mudināt citus spert nākamos soļus ticībā?

Būt līdzgaitniekam nozīmē iet kopā ar kādu, kurš ir izvēlējies uzsākt ceļojumu un ir gatavs sarunai par izvēlēto tēmu. Šī ceļojuma galamērķis ir Jēzus.

Mūsdienās daudzas ikdienas sarunas risinās pie datora vai telefona ekrāna. Tad dosimies meklēt ceļabiedrus tur, kur viņi ir – digitālajā vidē!

Lai jūsu sastapšanās kļūtu par pirmo soli garākā ceļojumā pretī Jēzum, aicinām Tevi veidot sarunu, ņemot vērā trīs būtiskus aspektus:

UZKLAUSI • JAUTĀ • PASTĀSTI

Doties kopīgā digitālā pārgājienā ir daudz aizraujošāk un iedarbīgāk nekā nolasīt savam ceļabiedram lekciju par to, kas ir pārgājiens.

Ar Dievpalīgu uz priekšu!

Jaunākie raksti:

Kas jāņem vērā, lai kļūtu par līdzgaitnieku

Padomi līdzgaitniekam veiksmīgai sarunai internetā…

Piecas tēmas, kas palīdzēs sākt sarunu par evaņģēliju

Tās ir parastas sarunu tēmas, tādēļ nepalaid garām īsto brīdi! …

Kristiešiem jāprot klausīties un nenosodīt

Vai esi uzticēšanās cienīgs? …

Iedraudzējies Jēzus dēļ

Kā izpaužas digitālā māceklība…

Kā novērst šķēršļus garīgām sarunām

Izvairīšanās no komunikācijas kļūdām, stāstot citiem par Dievu…

Kā 15 sekundēs pastāstīt savu ticības liecību

Kā izmantot tās neskaitāmās reizes, kad ikdienas saziņā tev ir dots pavisam īss brīdis? …

Dalies ticībā, uzklausot otru

Kā būtu, ja tu tikai klausītos? …

Padomi garīgām sarunām, izmantojot ziņojumapmaiņas lietotni

Jēzus aicināja mūs visus veidot mācekļus, bet ar ko sākt? …

Kā runāt par ticību, ja jūties neveikli

Daži ieteikumi, runājot par ticību…

Lai pastāstītu citiem par Kristu, tev nav jāzina visas atbildes

Ko darīt, ja esi pārsteigts nesagatavots…

Mateja evaņģēlijs 28:18-20
Lielais uzdevums )

Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”